Liczba odwiedzin: 9606
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

__ select * from objects_persons where objects_persons.sorting_form like "%" __
QUERY ERROR!


WYSZUKIWANIE
__ select texts.*, max(text_d_nadania.end) as data_nadania, min(text_publications.number) as ceid_number from texts left join text_person on texts.id=text_person.text_id and text_person.text_type="text" and text_person.role="2" left join text_publications on text_publications.text=texts.id left join text_from_date_interval as text_d_nadania on text_d_nadania.text=texts.id where 1 and texts.kind in ("22") and text_person.person="117" group by texts.id order by data_nadania __
QUERY ERROR!
Nie znaleziono rekordów pasujących do podanych kryteriów!