Liczba odwiedzin: 23548
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #113

Adolf de CLEVES do Johan III van Kleef Vredebereide
Valladolid 1523-03-19
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 66, k. 58r-v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu