Liczba odwiedzin: 10626
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #115

health officials of Ancona do Ioannes DANTISCUS
Ancona 1524-06-29
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 66, k. 81r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu