Liczba odwiedzin: 54
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #120

Privilege for Graudenz (Grudziądz) town council

Graudenz (Grudziądz) 1533-10-31
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, Baltazar z Lublina????, AAWO, AB, D. 67, k. 237r-238v

Publikacje:
1UBC Nr 891, s. 748-750
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu