Liczba odwiedzin: 7603
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #133

Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia
Vilnius 1540-07-08
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 70, k. 30r-v
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 285v-287r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1779, s. 194 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu