Liczba odwiedzin: 20038
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #134

Sigismund I Jagiellon do Council of Royal Prussia
Vilnius 1540-11-16
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D. 70, k. 35r-v
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 9, k. 39r

Publikacje:
1Sumariusz (1877 ) Nr 204, s. 204 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu