Liczba odwiedzin: 2437
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #139

Appointment on canonry issued by Ioannes DANTISCUS & Achatius TRENCK & Johann HANNAU Jr & Johann TYMMERMANN & Ermland (Warmia) Chapter dla Jan LUBODZIESKI
Frauenburg (Frombork) 1547-[07-21]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 289v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu