» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #188

UNKNOWN do UNKNOWN
s.l. [before 1544-03-12]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1598, s. 161-164