Liczba odwiedzin: 16059
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #306

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Janusz LATALSKI
s.l. [ca. 1538-05-17]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 6, k. 39v–42r
2kopia język: łacina, XVI w., BK, 218, k. 71r-73r
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 1461, s. 377–380
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 29, s. 221-226
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 273, s. 204-207
6kopia język: łacina, XVI w., BCz, 282, s. 161-168
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu