Liczba odwiedzin: 12540
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #347

Supplication of [Kaspar HANNAU?] to UNKNOWN [official of the Holy See]

s.l. [1540?]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BAV, Vat. Lat. 8461, I, k. 52r-53r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu