Liczba odwiedzin: 11868
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #363

Charles V of Habsburg do Clement VII
Augsburg 1530-07-07
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 59, s. 207
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.49

Publikacje:
1BOEHMER 1899 Nr 2, s. 386-387 (in extenso)
2AT 12 Nr 195, s. 176 (in extenso)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 79, s. 201 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu