Liczba odwiedzin: 8712
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #373

Sigismund I Jagiellon do Thomas SCHÖNING & Wolter von PLETTENBERG
[Vilnius] [1535-01-17]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia, AAWO, AB, D. 4, s. 39 (b.p.)
2regest,
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu