Liczba odwiedzin: 26554
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #374

Cornelis DE SCHEPPER do Sigismund I Jagiellon
Brussels [1536]-06-25
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BCz, 240, s. 169-172
2regest,
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu