Liczba odwiedzin: 26644
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #380

Sigismund I Jagiellon do Cornelis DE SCHEPPER
Cracow 1532-02-17
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 13, Nr 1577, k. 183
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 47 (TN), s. 81-82
3regest, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 605

Publikacje:
1AT 14 Nr 77, s. 132-133
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu