Liczba odwiedzin: 7322
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #381

Nicolaus COPERNICUS do Mauritius FERBER
Frauenburg (Frombork) 1531-07-27
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, BCz, 284, s. 169
2ekscerpt, CBKUL, R.III, 32, Nr 608

Publikacje:
1Kopernik na Warmii Kalendarium, Nr 336, s. 481-482 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu