Liczba odwiedzin: 1649
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #383

Bernhard von HÖFEN (FLACHSBINDER) & Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER) & Ursula von HÖFEN (FLACHSBINDER) & Catherina von HÖFEN do Achatius TRENCK
[after 1548-10-27]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia, BCz, 1598, s. 779-780
2ekscerpt,

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1924 s. 287-288
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu