Liczba odwiedzin: 2547
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #385

Edict issued by Ioannes DANTISCUS against heretics and counterfeit coin

Schmolainen (Smolajny) 1540-04-15
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, A 2, k. 23r-v

Publikacje:
1Spicilegium Nr 2, s. 332-333
2PROWE 1884 s. 544-545
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu