Liczba odwiedzin: 26558
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #393

Kaspar HANNAU do [Ioannes DANTISCUS?]
Rome 1545-01-30
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, BK, 230, s. 97(t.p.)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu