Liczba odwiedzin: 7056
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #394

Kaspar HANNAU do [Ioannes DANTISCUS?]
Rome 1545-05-20
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, BK, 230, s. 97(c.p.)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu