Liczba odwiedzin: 8926
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #421

[Ioannes DANTISCUS] do [Council of Royal Prussia]
Marienburg (Malbork) [1534-10-01 — 1534-10-08]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 67, k. 316r
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, title in Nicolaus Human's hand, AAWO, AB, D. 67, k. 318v-319r
3regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 695
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu