Liczba odwiedzin: 12010
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #445

Charles V of Habsburg do Miguel MAI
Augsburg 1530-07-07
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.49

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 387 (in extenso)
2VALDÉS 1996 Nr 79, s. 201-202 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu