» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #454

Record of Provincial Diet of Royal Prussia

Marienburg (Malbork) 1504-09-29 — 1504-10-03
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XVI w., APG, 300, 29, 5, s. 177-188

Publikacje:
1ASPK 4/1 Nr 184, s. 219-229 (in extenso; polski regest)