» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #471

Legation delivered to the Gdańsk town council by Ioannes DANTISCUS on behalf of King Sigismund I Jagiellon

delivered 1509-08-03
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, niemiecki, Latin text and its German translation, XVI w., APG, 300, D/ 5, Nr 681, s. 1-8
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2), k. 4-5

Publikacje:
1ASPK 5/2 Nr 185, s. 176-177 (polski regest; in extenso)