Liczba odwiedzin: 14326
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #474

record of Provincial Diet of Royal Prussia

Marienburg (Malbork) 1509-09-29 — 1509-10-02
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, niemiecki, APG, 300, 29, 5, s. 977-990 (f. 526r-532v)

Publikacje:
1ASPK 5/2 Nr 193, s. 189-200 (in extenso; polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu