Liczba odwiedzin: 14584
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #480

record of Provincial Diet of Royal Prussia

Marienburg (Malbork) 1511-08-24 — 1511-08-29
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, APG, 300, 29, 5, s. 1087-1102 (f. 573-585)

Publikacje:
1ASPK 5/3 Nr 312, s. 78-97 (in extenso; polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu