Liczba odwiedzin: 2034
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #49

Contract between Ioannes DANTISCUS and Hans BLOMCHE

Löbau (Lubawa) 1534-09-29
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, poprawki własnoręczne nadawcy, BCz, 1624, s. 83- 86
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu