» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #493

Record of Provincial Diet of Royal Prussia

Graudenz (Grudziądz) 1513-09-14 — 1513-09-19
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: niemiecki, XVI w., BK, 219, k. 290v-291r

Publikacje:
1ASPK 6 Nr 52, s. 121-140 (in extenso; polski regest)