Liczba odwiedzin: 8770
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #527

Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do all and each
[after 1524-03-13]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., AGAD, Varia oddziału I, No. 2, k. 59v-60r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu