Liczba odwiedzin: 26297
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #561

Ioannes CLERICI do Ioannes DANTISCUS & Piotr GAMRAT & Wilhelm von Hohenzollern & Mikołaj DZIERZGOWSKI & Samuel MACIEJOWSKI & Sigismund I Jagiellon
Rome 1543-04-09
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 935 (enclosure)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 935, s. 486 (niemiecki regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu