Liczba odwiedzin: 1547
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #562

[someone from the court of King Ferdinand] do [Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)?]
Vienna 1544-09-03
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 987 (enclosure No. 2.1)
2ekscerpt język: niemiecki, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 987 (enclosure No. 2.1, translation)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 987, s. 510 (niemiecki regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu