Liczba odwiedzin: 828
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #567

Sigismund I Jagiellon do UNKNOWN
Cracow 1546-[10]-25
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, ręką pisarza, XVI w., BCz, 1601, s. 517-518
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu