Liczba odwiedzin: 11382
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #569

Alexius THURZÓ do UNKNOWN
Suceava? 1541-06-06
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., AAWO, AB, D. 70, k. 93r, 94v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu