Liczba odwiedzin: 26472
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #57

UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS?
s.l. 1545?
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis, AAWO, AB, D.104, k. 137r-138v (może to kopia?)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu