Liczba odwiedzin: 1531
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #589

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Samuel MACIEJOWSKI
Cracow 1548-07-10
Publikacje:
1DANTISCUS 1548 s. A iij + 3 pp. not numbered (in extenso)
2DANTISCUS 1571 s. [A9r]-[A10]v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 s. [A9r]-[A10]v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 s. 181-184 (in extenso)
5HIPLER 1857 s. 293-295 (in extenso)
6HE 1 Nr 292, s. 263-264 (in extenso)
7Dantisci Carmina Appendix, Nr 9, s. 310-311 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu