Liczba odwiedzin: 16384
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #603

Sentence by Ioannes DANTISCUS concerning litigation between Fabian GERICKEN and Elisabet

Heilsberg (Lidzbark Warmiński) 1544-06-06
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, A 2, k. 43r-v
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu