Liczba odwiedzin: 16556
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #604

Sentence by Ioannes DANTISCUS concerning litigation between Donatus SACHSSE, Hans VOGT and Sebald von TIELEN, and Hans von GAUDELAUKE(?), Hans OSTERREICH, Paull RIEMER, Benedict OSTERREICH and Jacob KOLER, and Frantz REITKNECHT and Niclas GLOGAU

Heilsberg (Lidzbark Warmiński) 1544-06-18
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, A 2, k. 43v-45r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu