Liczba odwiedzin: 2079
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #633

Loan agreement between Martin and Else von LUSIAN and Johann GLAUBITZ

1541-11-14
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, AAWO, AB, A 2, k. 31v-32r
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu