Liczba odwiedzin: 26610
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #634

Heilsberg Town Council do all and each & Gdańsk Town Council
Heilsberg (Lidzbark Warmiński) 1543-08-25
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, APG, 300, 53, 393, s. 33-34
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu