Liczba odwiedzin: 13997
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #635

Georg von HÖFEN (FLACHSBINDER)
Gdańsk (Danzig) 1538-01-31
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, APG, 300, 2, 1001, s. 1-4
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu