Liczba odwiedzin: 22601
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #639

Georg HEGEL
Cracow [1545/1546]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D.103, k. 68-69
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 261
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu