Liczba odwiedzin: 24631
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #717

Sigismund I Jagiellon do Jan WILAMOWSKI
Cracow 1540-03-03
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 8, k. 217r-218r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1675, s. 184 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu