Liczba odwiedzin: 1671
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #721

Sigismund II Augustus Jagiellon do all and each
[Cracow] ca. [1538-05-17]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 6, k. 44r-v
2kopia język: łacina, XVI w., BK, 218, k. 74v-75r
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 1461, s. 383

Publikacje:
1DOGIEL 1 Nr 32, s. 192 (in extenso)
2Sumariusz Nr 1295 (polski regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu