Liczba odwiedzin: 4743
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #742

Ioannes MAGNUS, Elegia in funere Reverendissimi Domini Petri Tomicii

[1535/1536]
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BK, 243, k. 404v-405v

Publikacje:
1STAROWOLSKI 1655 s. 210-212 (in extenso)
2KOLBERG 1915 s. 10-11 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu