Liczba odwiedzin: 1107
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #747

Speech delivered to the Provincial Diet of Royal Prussia, on behalf of the King Sigismund I Jagiellon, by the Royal Envoy Ioannes Dantiscus

[Marienburg (Malbork)] 1512-01-26
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, niemiecki, XVI w., APG, 300, 29, 5, k. 623-627
2ekscerpt, XX w., B. PAU-PAN, 8240 (TK 2)

Publikacje:
1ASPK 5/3 Nr 346, s. 156 [2-5], 161, [21-24] (in extenso, [2-5]; łacina przekład, [21-24])
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu