Liczba odwiedzin: 8717
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Tekst #86

Christian II of Oldenburg & Margaret of Austria do Ioannes DANTISCUS
Mechelen 1523-05-29
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, kontrasygnata, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 421, k. 1r-v

Publikacje:
1AT 6 (Mandata a Rege Danie et a Margaretha, Archiducissa Austrie, ad referendum Regi Polonie) Nr 323, s. 360-361 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 10901, s. 1296 (łacina regest)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu