» Skróty
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Skróty nazw archiwów i bibliotek

Znaleziono: 56

[AAWO=] Archiwum Archidiecezji Warmińskiej [=Ermland Archdiocesan Archives], PL 10-512 Olsztyn, Kopernika 47, archwarmia.pl/instytucje/archiwum-archidiecezji-warminskiej
[ABMK=] Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych [=Institute of Church Archives, Libraries and Museums], PL-20-023 Lublin, Chopina 29/7, www.kul.pl/art_168.html
[AGAD=] Archiwum Główne Akt Dawnych [=Central Archives of Historical Records in Warsaw], PL 00-263 Warszawa, Długa 7, www.agad.archiwa.gov.pl
[AGS=] Archivo General de Simancas [=General Archive of Simancas], E-47130 Simancas (Valladolid), C/ Miravete, 8, www.mcu.es/archivos/MC/AGS/index.html
[AHAZU=] Arhiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti [=Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts], HR-10000 Zagreb, Strossmayerov trg 2, info.hazu.hr
[AHN=] España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo Historico de la Nobleza [=Spain, Ministry of Education, Culture and Sport, The National Historical Archive, Nobility Section], ES-45003 Toledo, C/ Duque de Lerma, 2, www.mcu.es
[AIARFCN=] Arhiva Istorica al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca [=Historical Archive of the Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, ], Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 9 cod 400015, www.acad.ro
[AKMKr=] Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [=Archives of the Metropolitan Curia in Krakow], PL-31-004 Kraków, Franciszkańska 3, https://archiwum.diecezja.pl/struktura-archiwum/
[ANK I=] Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział I na Wawelu [=National Archives in Cracow, Department I in Wawel Castle], PL-31-100 Kraków, Zamek Wawel, www.archiwum.krakow.pl
[ANK III=] Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III [=National Archives in Cracow, Department III], PL-30-960 Kraków, Sienna 16, www.ank.gov.pl
[APG=] Archiwum Państwowe w Gdańsku [=State Archives in Gdańsk], PL 80-958 Gdańsk, Wały Piastowskie 5, www.gdansk.ap.gov.pl
[ASN=] Archivio di Stato di Napoli [=The State Archive of Naples], I-80138 Napoli, Piazzetta del Grande Archivio, 5, www.archiviodistatonapoli.it
[ASV=] Archivio Segreto Vaticano [=Vatican Secret Archives], V-00120 Città del Vaticano, asv.vatican.va
[ASVenezia=] Archivio di Stato di Venezia [=State Archives of Venice], I-30125 Venezia, Campo dei Frari, San Polo, 3002, www.archiviodistatovenezia.it
[B. PAU-PAN=] Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [=Scientific Library of PAU & PAN in Cracow], PL 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17, www.biblioteka.pau.krakow.pl
[BAV=] Biblioteca Apostolica Vaticana [=Vatican Library], V-00120 Città del Vaticano, Cortile del Belvedere, www.vaticanlibrary.va
[BCz=] Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich [=National Museum in Cracow, Czartoryski Library], PL-31-018 Kraków, ul. Św. Marka 17, mnk.pl/oddzial/biblioteka-ksiazat-czartoryskich
[BG PAN=] Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk [=Polish Academy of Science, Gdańsk Library], PL-80-858 Gdańsk, Wałowa 15, www.bgpan.gda.pl
[BHA=] Bayerisches Hauptstaatsarchiv [=Bavarian State Archives], D-80539 München, Schonfeldstrasse 5, www.gda.bayern.de/archive/hauptstaatsarchiv
[BIC=] Biblioteca Istituto Campana [=Library of the Campana Institute], I-60027 Osimo, Piazza Dante Alighieri, 4, www.istitutocampana.it
[BJ=] Biblioteka Jagiellońska [=Jagiellonian Library], PL 30-059 Kraków, al. Adama Mickiewicza 22, www.bj.uj.edu.pl
[BK=] Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk [=Kórnik Library of the Polish Academy of Sciences], PL 62-035 Kórnik, Zamkowa 5, www.bkpan.poznan.pl
[BL=] The British Library, UK London WC1B 3DG, Great Russell Street (Department of Manuscripts), www.bl.uk
[BNF=] Bibliothèque Nationale de France [=National Library of France], F-75002 Paris, 5, rue Vivienne (Site Richelieu), www.bnf.fr
[BNW=] Biblioteka Narodowa [=National Library], PL 02-973 Warszawa, al. Niepodległości 213, bn.org.pl
[BO=] Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Biblioteka [=Ossolinski National Institute, Library], PL 50-139 Wrocław, ul. Szewska 37, www.oss.wroc.pl
[BS=] Biblioteka Śląska [=Silesian Library], PL-40-021 Katowice, plac Rady Europy 1, www.bs.katowice.pl
[BUW=] Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [=University of Warsaw Library], PL-00-312 Warszawa, Dobra 56/66, www.buw.uw.edu.pl
[CBKUL=] Centrale Bibliotheek Katholieke Universiteit Leuven [=K.U.Leuven University Library], B-3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 21, bib.kuleuven.be
[FG=] Forschungsbibliothek Gotha [=Gotha Research Library], D-99867 Gotha, Schloss Friedenstein, www.freundeskreis-forschungsbibliothek-gotha.de
[GCO=] Gymnasium Carolinum Osnabrück, Schule Archiv [=Gymnasium Carolinum Osnabrück, School Archives], D-49074 Osnabrück, Große Domsfreiheit 1, carolinumosnabrueck.de
[GStA PK=] Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz [=Secret State Archives Prussian Cultural Heritage Foundation], D-14195 Berlin - Dahlem, Archivstrasse 12/14, www.gsta.spk-berlin.de
[GWLB=] Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek [=Gottfried Wilhelm Leibniz Library], DE-30169 Hannover, Waterloostraße 8, http://www.nlb-hannover.de
[JALB=] Johannes a Lasco Bibliothek [=Johannes a Lasco Library], D-26721 Emden , Kirchstraße 22, www.jalb.de
[LHAS=] Landeshauptarchiv Schwerin [=Central Land Archiv Schwerin], D-19053 Schwerin, Graf-Schack-Allee 2, www.landeshauptarchiv-schwerin.de
[LSB=] Linköpings Stadsbibliotek [=Linköping City Library], S-582 32 Linköping, Östgötagatan 5, opac.linkoping.se/pls/bookit
[MHMT=] Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
[MOL=] Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár [=National Archives of Hungary], 1014 Budapest, 2–4 Bécsi kapu square, mnl.gov.hu
[NAUK=] National Archives of the United Kingdom [=National Archives of the United Kingdom], UK, Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, www.nationalarchives.gov.uk
[ONB=] Österreichische Nationalbibliothek [=Austrian National Library], A-1015 Wien, Josefplatz 1, www.onb.ac.at/bibliothek
[OÖLA=] Oberösterreichisches Landesarchiv [=Archives of Upper Austria], A-4020 Linz, Anzengruberstraße 19, www.landesarchiv-ooe.at
[OS HHSA=] Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv [=Austrian State Archives, Haus-, Hof- und Staatsarchiv], A-1010 Wien, Minoritenplatz 1, www.oesta.gv.at
[OSK=] Országos Széchényi Könyvtár [=National Széchényi Library], H-1827 Budapest, Budavari Palota F ep., www.oszk.hu/index_hu
[RA=] Riksarkivet [=National Archives of Sweden], SE-112 60 Stockholm, Fyrverkarbacken 13, http://www.riksarkivet.se/
[RAH=] Real Academia de la Historia, Biblioteca [=Royal Academy of History, Library], E-28014-Madrid, C/ Leon 21, www.rah.es/biblioteca.htm
[SBB=] Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz [=Berlin City Library - Prussian Cultural Heritage], D-10785 Berlin, Potsdamer Straße 33, staatsbibliothek-berlin.de
[SBN=] Stadtbibliothek Nürnberg [=Central Library Nuremberg], DE-90403 Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 4, www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek
[SLUB=] Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden [=Saxon Land Library – State and University Library Dresden], D-01069 Dresden, Zellescher Weg 18, www.slub-dresden.de
[SUB=] Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky [=State and University Library Hamburg Carl von Ossietzky], D-20146 Hamburg, Von-Melle-Park 3, www.sub.uni-hamburg.de
[TLA=] Tiroler Landesarchiv [=Tyrolean Regional Archives], A-6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1, www.tirol.gv.at/themen/kultur/landesarchiv/
[UBL=] Universitätsbibliothek Leipzig, Bibliotheca Albertina [=Leipzig University Library, Bibliotheca Albertina], D-04107 Leipzig, Beethovenstrasse 6, www.ub.uni-leipzig.de
[UUB=] Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva [=Uppsala University Library, Carolina Rediviva], S-752 37 Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 1, www.ub.uu.se
[VSSG=] Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen [=Vadianus Collection of St. Gallen Municipality], CH-9000 St. Gallen, Notkerstrasse 22, www.ortsbuerger.ch/contento/Home/KulturBildung/VadianischeSammlungderOrtsbürgergemeinde/tabid/337/language/de-CH/Default.aspx
[ZB=] Zentralbibliothek Zürich [=Zürich Central Library], CH-8001 Zürich, Zähringerplatz 6, www.zb.uzh.ch
[ГПИБ=] Государственная публичная историческая библиотека [=State Historical Public Library], RUS-101000 Moscow, 9 Starosadsky per., www.shpl.ru
[РГБ=] Российская Государственная Библиотека [=Russian State Library], Moscow, Vozdvizhenka, 3/5, www.rsl.ru