Liczba odwiedzin: 3332
» Korpus Tekstów Niemieckich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Indeksy pozostają w trakcie opracowywania. Aktualizacje są publikowane na bieżąco. Jedynie spisy nadawców i adresatów oraz miejsc nadania i odebrania listów a także miejsc napisania innych tekstów (z wyjątkiem wierszy) są kompletne.         >> więcej

__ select * from objects_persons where and exists ( select * from text_person as tpf, text_person as tp, letter_languages where tpf.person="1" and tpf.role="1" and tpf.text_type="letter" and tp.person=objects_persons.id and tp.text_type="letter" and tp.role in ("1", "2") and tp.text_id=letter_languages.idl and letter_languages.language in ("2", "9") ) order by objects_persons.sorting_form __
QUERY ERROR!

Osoby i instytucje