» Korpus Tekstów Łacińskich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
Korpus Tekstów Łacińskich Jana Dantyszka prezentuje wszystkie znane nam listy, mowy poselskie, memoriały, dokumenty i inne teksty, napisane przez Dantyszka w języku łacińskim. Publikacja ma formę przeszukiwalnych plików tekstowych, zarządzanych za pomocą relacyjnej bazy danych.

Teksty łacińskie Jana Dantyszka w liczbach


Zakres chronologiczny 1509-1548
Łączna liczba tekstów 952
         w tym
         Listy Dantyszka 778
         Mowy 8
         Memoriały 15
         Wiersze 113
         Dokumenty 37
         Inne teksty 1