Liczba odwiedzin: 22106
» Korpus Tekstów Łacińskich Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
__ select sources.id as source_id, archives_pressmarks.pressmark as archive_pressmark, archives_pressmarks.fond as archive_fond, archives_pressmarks.archive as archive_name, sources.type, source_archives.*, source_archives.id as sa_id from source_archives left join sources on source_archives.source=sources.id left join archives_pressmarks on archives_pressmarks.id=source_archives.pressmark where 1 and ( exists (select letter_sources.idl from letter_sources, letter_languages, letter_from where letter_languages.idl=letter_sources.idl and letter_sources.idd=sources.id and letter_sources.`primary`="1" and letter_languages.language="1" and letter_from.idl=letter_sources.idl and letter_from.person="1") or exists (select text_sources.text from text_sources, text_languages, text_from where text_languages.text=text_sources.text and text_sources.source=sources.id and text_sources.`primary`="1" and text_languages.language="1" and text_from.text=text_sources.text and text_from.person="1") ) order by archives_pressmarks.archive, archives_pressmarks.fond, archives_pressmarks.pressmark, source_archives.pages __
QUERY ERROR!
Table 'dantiscus.letter_from' doesn't exist

Prymarne źródła rękopiśmienne do łacińskich tekstów Dantyszka