Liczba odwiedzin: 214
» Źródła
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Źródła rękopiśmienne


() ;
AAWO (Archiwum Archidiecezji Warmińskiej) AB, A 1; AB, A 2; AB, D. 2; AB, D. 3; AB, D. 4; AB, D. 5; AB, D. 6; AB, D. 7; AB, D. 8; AB, D. 9; AB, D. 13; AB, D. 19; AB, D. 24; AB, D. 56; AB, D. 63; AB, D. 64; AB, D. 65; AB, D. 66; AB, D. 67; AB, D. 68; AB, D. 69; AB, D. 70; AB, D. 87; AB, D. 88; AB, D. 89; AB, D. 90; AB, D. 91; AB, D. 92; AB, D. 93; AB, D. 94; AB, D. 95; AB, D. 96; AB, D. 97; AB, D. 98; AB, D. 99; AB, D.100; AB, D.101; AB, D.102; AB, D.103; AB, D.104; AB, D.110; AB, D.111; AB, D.121; AB, D.122; AB, D.130; AB, D.131; AB, D.132; AB, D.133; AB, Ee 3; AB, Ef 32; AK, Acta Cap. 1a; AK, C; AK, 28; AK, Ab 5; AK, Ab 2; AK, Ab 6; AK, Dok. Kap. L 47; AK, Dok. Kap. R 2/17; AK, Dok. Kap. S 23; AK, Dok. Varia 42; AK, Rep 128, I-10e; Dok. D.M., A 5; Dok. D.M., A 18; Dok. D.M., H 22; Dok. D.M., J 50; Dok. D.M., K 4; Dok. D.M., M 22; Dok. D.M., M 27
AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych) MK 52; MK 58; MK 59; Varia oddziału I, No. 2; Archiwum Warszawskie Radziwiłłów V, 5166a; AZ, 2999; AZ, 3000; LL, 10; LL, 22; LL, 23; LL, 4; LL, 5; LL, 6; LL, 7; LL, 8; LL, 9; Zbiór Branickich z Suchej, 22/32; Zbiór dokumentów pergaminowych, 4425
AGS (Archivo General de Simancas) Estado, Legajo 636; Estado, Legajo 1554
AHAZU (Arhiv Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti ) Ms 4 c. 6
AHN (España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo Historico de la Nobleza) Frías, C.1581, D 15
AIARFCN (Arhiva Istorica al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) Cancellaria Polonica 1538-1599
ANK I (Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział I na Wawelu) Archiwum Dzieduszyckich, 24/18; Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 639, 1232; Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 639, 1233
ANK III (Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział III) Advocatalia Cracoviensia, 115
APG (Archiwum Państwowe w Gdańsku) Akta wsi pomorskich - Akta wsi Grabowo (Grabau) powiat Lubawa gmina Lubawa, Dyplomy, 621; 300, D/ 4; 300, D/ 5; 300, D/ 5A; 300, D/ 5B; 300, D/ 6; 300, D/58; 300 D/79, 19; 300, 2, 1000; 300, 2, 1001; 300, 27, 11; 300, 27, 12; 300, 27, 13; 300, 27, 14; 300, 27, 15; 300, 27, 16; 300, 27, 17; 300, 27, 18; 300, 27, 19; 300, 27, 20; 300, 29, 11; 300, 29, 12; 300, 29, 13; 300, 29, 251a; 300, 29, 452; 300, 29, 457; 300, 29, 5; 300, 53, 1086; 300, 53, 249; 300, 53, 267; 300, 53, 268; 300, 53, 269; 300, 53, 319; 300, 53, 337; 300, 53, 393; 300, 53, 589; 300, 53, 794; 300, D/55, ; 508, 1217; 508, 1218; 508, 1219; Akta miasta Malborka, Dyplomy, 508
ASV (Archivio Segreto Vaticano) Arm. XL 34; Arm. XL 42; Arm. XLI 7; Arm. XLI 19; Arm. XLI 35; Arm. XLI 40; Arm. XXXIX 51; Arm. XXXIX 53A; Carte Farnesiane 16; Dat. Apost., Min. Brev. Lat. 1112; Dat. Apost., Min. Brev. Lat. 5294; Indice 361; Indice 369; Reg. Lat. 1511
ASVenezia (Archivio di Stato di Venezia) Consiglio dei X, Deliberazioni miste, registri, tom. 40 (1516)
B. Ossol. (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Biblioteka) 77/III; 12034/III; 151/II; 153/II; 158/II; 168; 176/II; 177/II; 178/II; 179/II; 199/II; 2447/II; 334/II; 6138/II
B. PAU-PAN (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) 3308; 8239 (TK 1); 8240 (TK 2); 8241 (TK 3); 8242 (TK 4); 8243 (TK 5); 8244 (TK 6); 8245 (TK 7); 8246 (TK 8); 8247 (TK 9); 8248 (TK 10); 8249 (TK 11); 8250 (TK 12); 8617
BAV (Biblioteca Apostolica Vaticana) Vat. Lat. 8461, I
BCz (Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich) 240; 242; 243; 244; 245; 247; 249; 250; 253; 255; 257; 262; 265; 266; 267; 268; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 277; 278; 280; 281; 282; 283; 284; 307; 403; 1366; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1601; 1606; 1615; 1618; 1619; 1624; 1637; 1640; 1643; 2242; 254; 264; 2712; 2713; 308; 32 (TN); 34 (TN); 3465; 35 (TN); 36 (TN); 37 (TN); 38 (TN); 39 (TN); 40 (TN); 41 (TN); 42 (TN); 43 (TN); 44 (TN); 46 (TN); 47 (TN); 48 (TN); 49 (TN); 50 (TN); 51 (TN); 52 (TN); 53 (TN); 54 (TN); 55 (TN); 56 (TN); 57 (TN); 58 (TN); 59 (TN); 60 (TN); 61 (TN); 62 (TN); 63 (TN); 64 (TN); 65 (TN); 66 (TN)
BG PAN (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk) 1506; 724; 725; 821; 831; 838; 907
BHA (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) Fuerstensachen, 348; Kurbayern Aeußeres Archiv, 1971
BIC (Biblioteca Istituto Campana) 18.L.13
BJ (Biblioteka Jagiellońska) 91; 44; 65; 6548; 6549; 6550; 6551; 6552; 6553; 6554; 6556; 6557; 6559; 6560; 6561; 7870 IV; BAS; rkps akc. 187/59; rkps akc. 208/59; St. Dr. 311204-311
BK (Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk ) 211; 213; 216; 217; 218; 220; 222; 225; 228; 230; 232; 243; 1461; 1845; 212; 214; 219; 224; 226; 227
BL (The British Library) Cotton MS Vitellius B XIV; MS 18008
BNF (Bibliothèque Nationale de France) Lat.11095
BNW (Biblioteka Narodowa) 12547; 12630; akc. 4793; III 3042; III 6968; SD XVI O.517; BOZ, 2053, TG 4; BOZ, 2053, TG 5; BOZ, 2053, TG 6; BOZ, 2053, TG 7; BOZ, 2053, TG 8; BOZ, 2053, TG 9; BOZ, 2053, TG 10; BOZ, 2053, TG 11; BOZ, 2053, TG 12; BOZ, 2053, TG 13; BOZ, 2053, TG 14; BOZ, 2053, TG 15; BOZ, 2053, TG 16; BOZ, 2053, TG 17; BOZ, 2053, TG 18; BOZ, 2053, TG 19; BOZ, 2053, TG 2; BOZ, 2053, TG 20; BOZ, 2053, TG 21; BOZ, 2053, TG 23; BOZ, 2053, TG 25; BOZ, 2053, TG 26; BOZ, 2053, TG 27; BOZ, 2053, TG 28; BOZ, 2053, TG 29
BS (Biblioteka Śląska) R. 297
BUW (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) ms 41
CBKUL (Centrale Bibliotheek Katholieke Universiteit Leuven) R.III, 30; R.III, 31; R.III, 32
FG (Forschungsbibliothek Gotha) Chart. A 381
GCO (Gymnasium Carolinum Osnabrück, Schule Archiv) Hs 38
GStA PK (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) Sammlung Darmstaetder, J. 1530; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B1, K. 296; I. HA Rep. 88 Ansbachische Residentur in Wien, Tit. I A, Nr. 3; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 2, K. 356; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 496; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, G, K. 741; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 755; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 759; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 760; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 761; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 762; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 763; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 764; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, H, K. 767; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, I1, K. 937; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, Konzepte K 2, K.1316; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 4, K. 444; XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, B 4, K. 451; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 325; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 44; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 50; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 63; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 65; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 66; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 67; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 68; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 69; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 78; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 79; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 80; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 81; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 97; XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 99
GWLB (Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek) Ms XXXIV 1777
LHAS (Landeshauptarchiv Schwerin) 2.11-2/1 Auswärtige Beziehungen (Acta externa) 2395
LSB (Linköpings Stadsbibliotek) BR 2; BR 19; BR 26; BR 58
MHMT (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega) former BJ, Przyb. 15/52; former BJ, Przyb. 2/52; former BJ, Przyb. 4/52
MOL (Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár) P 108, Rep. 71, Fasc. 23
NAUK (National Archives of the United Kingdom) PRO SP 1/163
ONB (Österreichische Nationalbibliothek) Cod. 13.597; Cod. 13.598
OÖLA (Oberösterreichisches Landesarchiv ) family archive Starhemberg, MS 131
OS HHSA (Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv) LA Belgien, PA 21-4; Polen, I. 2; Polen, I. 3
OSK (Országos Széchényi Könyvtár) Fol Lat. 258
RA (Riksarkivet) Extranea IX Polen, vol. 147; Extranea IX Polen, vol. 148
RAH (Real Academia de la Historia, Biblioteca) Ms 9/6117
SBB (Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz) MS Lat. Quart. 101
SBN (Stadtbibliothek Nürnberg) Strob. MS 38
SLUB (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) C 110
SUB (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky) Sup. Ep. 4041
TLA (Tiroler Landesarchiv) Kammerkopialbücher, Geschäft vom Hof 1517; Oberösterreichische Kammerraitbücher, Bd. 65; Oberösterreichische Kammerraitbücher, Bd. 64
UBL (Universitätsbibliothek Leipzig, Bibliotheca Albertina) Ms 0320
UUB (Uppsala Universitetsbibliotek, Carolina Rediviva) H. 154; H. 155; H. 157; H. 177; Obr 68:395
VSSG (Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen) Ms 30; Ms 31
ZB (Zentralbibliothek Zürich) Simlerische Sammlung, MS, vol. 3b; Simlerische Sammlung, MS, vol. 3c; Simlerische Sammlung, Reg., Vol. 1
ГПИБ (Государственная публичная историческая библиотека) ОИК, рук. ин. БФ. 10: Wypisy z Biblioteki Zamoyskiej
РГБ (Российская Государственная Библиотека) Fonds 68, 341